Cum se fabrică


Parcurgem următoarele etape tehnologice în vederea obţinerii uleiurilor:

  1. Pregătirea seminţelor oleiogenoase: determinarea gradului de umiditate (prin prelevarea unei cantităţi de 100 de grame de seminţe şi supunerea acesteia la o temperatură de 100 de grade C timp de 60 de minute – diferenţa de greutate reprezentând gradul de umiditate), respectiv umidificarea (adăugarea unei cantităţi de apă printre seminţe şi păstrarea acestora într-un ambalaj etanş timp de 48 de ore în vederea omogenizării umidităţii), sau uscarea (păstrarea în ambalaje de hârtie într-o încăpere cu aer uscat). O altă  operaţie specifică acestei etape este identificarea şi eliminarea eventualelor corpuri dure care ar putea deteriora presa.
  2. Extracţia prin presarea la rece a uleiului. Operaţiunea are loc cu ajutorul unui echipament manual.
  3. Decantarea – păstrarea uleiului într-un vas de sticlă o perioadă de minim 40 de ore.
  4. Filtrarea – suplimentar decantării, executăm o etapă de filtrare ce presupune trecerea uleiului printr-un strat de hârtie poroasă.
  5. Ambalarea – are loc în sticle acoperite cu folie de aluminiu (pentru a nu permite pătrunderea luminii).